wz

                               

                               Formulace otázek ...Otázka by měla mít co nejjednodušší znění a jednoznačnou formulaci. Jednoduchá rada. Jestliže chceme získat přímou odpověď, mělo by být možné na formulovanou otázku odpovědět ano nebo ne. Přímá odpověď je tzv. věštecká. Výhodou věštby je, že naše víra v předpověď posiluje její realizaci, avšak zklamání z nezdaru je posíleno také.


...Pouhou odpovědí na přímou otázku bychom se však neměli uspokojit. V první fázi tvorby otázky jsme formulovali přímou otázku na základě dané situace, kterou chce tazatel vyřešit. Tento způsob je tzv. věštecký, protože předurčuje možné budoucí děje, aniž by zkoumal jaká je pravděpodobnost naplnění takové věštby.


... Druhou fází může být rozvedení přímé otázky o doplňkové výklady, které nám nastíní, jaké má tazatel skutečné předpoklady pro to, aby se předvídaný osud naplnil. Otázka by mohla znít např.: "Na co se mám soustředit, aby se předpovězená událost stala skutečností?" A porovnáním karet zjistíme, jak si může tazatel pomoci realizovat předpověď. V tomto okamžiku ovšem začínáme zasahovat do karmických struktur, a to bychom měli ve svém výkladu již zohlednit.


... Za úplné analyzování přímé otázky můžeme považovat výklad, ve kterém bude obsažena přímá odpověď, doplňkové výklady skutečných možností pro realizaci předpovídaného osudu a také odhalení skrytých souvislostí, kterými můžeme mimo jiné upravit svůj energetický systém, psychiku a hlavně podvědomí tak, abychom maximálně posílili pravděpodobnost uskutečnění předpovídané události případně vyhnutí se jí.


... Pro lepší názornost použijme jednu z častých starostí lidského druhu: "Naleznu svou životní lásku? Jestliže necháme otázku v této formě pak odpověď bude na devadesát devět procent ANO. Otázka totiž není časově omezena a není ani specifikováno o jaký vztah se má jednat. Proto je nutné definovat za prvé časový limit a typ vztahu. Otázka by měla znít například: "Naleznu do roka partnera, se kterým mi bude dobře?"


... Tato otázka nám sice zodpoví, zda je vztah možný, avšak pouze v rovině pravděpodobnosti. Pro zjištění zda se vztah stane skutečností, je vhodné doplnit výklad o otázku: "Jsem na vznik partnerského vztahu připraven?" (asi nejlepší pro toto ověření je použít výklad na čakry) a dále: "Je na něj připraven i protějšek?"


... posledním doplňkovým výkladem nastíníme tazateli co ještě potřebuje udělat, aby vzniku vztahu co nejvíce napomohl položením otázky: "Co potřebuji upravit či vyřešit ve své osobnosti, abych mohl vztah zrealizovat?" Sice touto otázkou zasahujeme do karmických souvislostí, ale vlastní oprava stejně zůstává na tazateli, opravy v osobnosti za něj nikdo udělat nemůže.

Proto Vás prosím, před výkladem si promyslete rámce které potřebujete řešit  a v klidu se zamyslete co se přesně chcete od Tarotu dovědět.

Formulace otázek


...Zdánlivě jednoduchá věc, jakým je kladení otázek je v podstatě klíčový moment celého úspěšného a srozumitelného výkladu Mělo by platit jedno zásadní pravidlo: soustřeďme se na každé slovo, neměli bychom zapomenout ani na spojky, zájmena a předložky, které při formulaci otázky použijeme. Jednotlivá slova i celé věty a souvětí vyvolávají v podvědomí odpovídající odezvu. Tato odezva se následně zobrazí ve vyloženém obrazci a je na vykladači, aby nalezl správné spojitosti mezi slovy obsaženými v otázce a významy jednotlivých karet.

...Pro formulaci správných otázek je důležité si uvědomit, co vlastně chceme pro tazatele udělat, jakou informaci touží tazatel získat Je totiž otázka a otázka. Položit otázku je většinou jednoduché, avšak na každou otázku je možné odpovědět špatně, jestliže si při její formulaci nedáme pozor již jen při vyslovení pauzy ve větě. Člověk často používá schopnost znění myšlenek doplňovat dopředu a tím snadno vytvoří dezinformaci. Kolikrát jsme byli přesvědčeni o tom, že někde něco není jenom proto, že jsme se poprvé dívali špatně.

Úvodní stránka

   Poskytované služby


Formulace otázek

Tarot a jeho kořeny             O významu karet


Návštěvní kniha


Kontakty a ceník