wz

Velká arkána

Každá z karet Velké arkány symbolizuje důležitý aspekt na životní cestě. Když si je vytáhnete při výkladu, mohou symbolizovat stálost nebo velké změny, a to vždy v souvislosti s vykládaným tématem.

Karty Velké arkány tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velké arkány, která představuje nejpřesněji vaši současnou pozici v životě. Ve výkladech tyto karty symbolizují hlavní kroky, které jste udělali nebo v budoucnosti uděláte.


                                                                                     


Malá arkána

Karty Malé arkány představují detaily ke každému kroku v životním cyklu. Vyplňují a osvětlují malé detaily jednotlivých pozic karet nebo detaily karty Velké arkány, blízko které padnou. Když se podíváme na karty Velké arkány jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malé arkány cestami, které vedou z jednoho města do druhého.

                                                                                     


Legenda k POHÁRŮM

Mýtus o Erótovi a Psýché je příběhem o citovém zrání a schopnosti vytvářet a udržovat mezilidské vztahy. I zde se jedná o životní cestu, ačkoli oproti Bláznově Cestě Velkými Arkánami je to pouť, která sleduje jen jediný cíl - hlas srdce.

                                                                                     


Legenda k HOLÍM

Báje o Iásónovi a výpravě Argonautů za zlatým rounem je typickým hrdinským eposem, plným dobrodružství a odvážného putování do neznáma. Příběh vypráví o skutečném hledání duše a cestě za naplněním Osudu, na níž se musí hrdina spoléhat na jiné schopnosti než-li je síla vůle a racionální myšlení.

                                                                                       


Legenda k MEČŮM

Báje o mykénském králi Orestovi a prokletí domu Átreů je temným příběhem sváru a krveprolití, a bezpochyby patří mezi nejpůsobivější starořecké mýty. Na jeho počátku stojí konflikt mezi dvěma protikladnými principy - mezi právy matky a právy otce. Právě tento střet, jakož i celý příběh, který o něm vypráví, dokonale ilustruje desítka mečů.

                                                                                           


Legenda k PENTAKLŮM

Daidalos byl athénským sochařem, malířem, stavitelem a vynálezcem, který postavil labyrint pro krétského krále Mínóa. Báje o Daidalovi je spletitým příběhem, který svého hrdinu líčí jako složitou bytost. Nebyl totiž ani svatým, ani zlosynem, ale představoval prapodivnou směsici obou extrémů.

                                                                                                                                             

                                                                                           

Tarot a jeho kořeny


Původ tarotových karet je stále ještě velkým tajemstvím. Symbolika, kterou obsahují, a esoterické a metafyzické doktríny, které představují, se dají vystopovat v mnohem dávnější minulosti. Jsou součástí Učení Moudrosti, které mají kořeny v mysterijních školách starého Egypta a klasického Řecka.

Pořadí karet a struktura Velké arkány, dvaceti dvou nejmocnějších karet celého tarotového souboru, je založená na židovském číselném systému a abecedním pořadí těchto dvaceti dvou písmen. Název Tarot může být úzce spojen s hebrejským slovem Torah. Toto slovo znamená „Zákon" a označuje Mojžíšových pět knih Starého Zákona. Jazyk starých Židů v psané formě neobsahoval žádné samohlásky. Proto se jak „Torah", tak „Tarot" může psát za pomoci pouze dvou hebrejských písmen „TR".

Většina znalců tarotu nahlíží na tarotové karty jako na dvě oddělené sady, z nichž jedna obsahuje dvacet dva karet (Velká arkána)

a druhá padesát šest (Malá arkána).

                                            Tarot a jeho kořeny

                              O významu karet


O významu karet

Pokračování článku

Pokračování článku

Pokračování článku

Pokračování článku

Pokračování článku

Pokračování článku

Úvodní stránka

   Poskytované služby


Formulace otázek

Tarot a jeho kořeny             O významu karet


Návštěvní kniha


Kontakty a ceník